9 mART Dünya Emekçi Kadınlar Günü

dünya emekçi kadınlar günü

9 mart saat 13 ahmet taner kışlalı salonu 

ücretsizdir.