Stratejik Plan Hazırlık Çalıştayı

2-3 Kasım 2020-2023 stratejik plan hazırlık çalıştayımız gerçekleştirildi.