slide1
Yeni web sitemiz açılmıştır
slide2
previous arrow
next arrow
Shadow

Birlikte Daha Güçlüyüz

Etkinlikler

Neden Üye Olmalıyız ?

Sunum…

Sivil Toplum Örgütleri etkin bir demokratik yönetimin vazgeçilmezleri arasındadır. Halkın isteklerini yöneticilere, diğer kurum ve kuruluşlara sesini ulaştırmasının en hızlı ve güçlü araçlarından biridir.  Sivil toplum kuruluşları;  resmî kurumların dışında ve onlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük esaslı, kâr amacı gütmeyen örgütler olarak tanımlanabilir.

Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu,  çok renkli, çok zengin olan kültürel değerlerimizin korunması, yaşatılması ve güçlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan çok sayıda derneğin bir güç birliği oluşturma isteğinden yola çıkmıştır. 1995 yılında bir grup duyarlı insan tarafından, güçlerini birleştirmek amacıyla  yöredeki köylerden gelen eşit sayıdaki temsilcilerin üyelikleriyle dernek olarak kuruldu. Bir dernek statünde olan kuruluş, kültürel, folklorik değerlerin yaşatılmasının yanı sıra yöre halkının birlikteliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi, demokrasiye olan isteklerinin de daha güçlü şekilde karşılanmasına yönelik beklentiler sonucunda 2006 yılında demokratik bir kitle örgütü olarak Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu kurulmuştur.  Devamı İçin Tıklayınız….

 

ayvaz bayi